Investor relations politik

Det er Dansk Industri Invests målsætning at føre en åben informationspolitik i forhold til eksterne interessenter. Dansk Industri Invest vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem information om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold.

For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for halvårlig information via NASDAQ OMX Copenhagen. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet og herunder NASDAQ OMX Copenhagen vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Dansk Industri Invests aktier.

Alle navnenoterede aktionærer i Dansk Industri Invest vil automatisk få tilsendt indkaldelse til generalforsamlinger.

Hjemmesiden www.danthermcooling.dk bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information, der medvirker til at tegne et ajourført billede af koncernen.

Finanskalender
2016

31.08.2016 Halvårsrapport 2016

27.04.2016 Generalforsamling 2016

29.03.2016 Årsrapport 2015