Generalforsamling 2013

Dantherm A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013 kl. 15.00 på selskabets adresse Marienlystvej 65, 7800 Skive.

På datoen for indkaldelsen til generalforsamling er der 7.190.574 aktier á nominelt 10 kr. og det samme antal stemmerettigheder, da hver aktie svarer til én stemme.

Dagsorden og fuldmagts-/brevstemmeblanket kan downloades nedenfor. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor på e-mail: investor@dantherm.com eller pr. brev til Dantherm A/S, Investor Relations, Marienlystvej 65, 7800 Skive senest den 3. april 2013.