Generalforsamling 2012

Dantherm A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.00 på selskabets adresse Marienlystvej 65, 7800 Skive.

På datoen for indkaldelsen til generalforsamling er der 7.190.574 aktier á nominelt 10 kr. og det samme antal stemmerettigheder, da hver aktie svarer til én stemme.

Dagsorden og fuldmagts-/brevstemmeblanket kan downloades nedenfor. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til selskabets kontor på tel.: 99 14 90 13 senest den 26. marts.