Finansielle nøgletal

 

Koncern, DKK mio. 2015* 2014* 2013 2012 2011
Omsætning 0 0 481,2 482,1 550,3
EBITDA 0 0 23,3 12,5  43,4
Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) 0 0 5,2 -6,2 22,5
Goodwillnedskrivninger 0 0 0,0 0,0 0,0
Driftsresultat - EBIT 0 0 5,2 -6,2 22,5
Finansielle poster, netto 0 0 -15,5 -11,7 -12,8
Resultat for fortsættende aktiviteter før associerede virksomheder 0 0 -10,3 -17,9 9,8
Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0 0 -18,5 0,0 0,0
Årets resultat før skat 0 0 -28,9 -17,9 9,8
Årets resultat for ophørende aktiviteter -108,8 -28,5 0,0 0,0 -1,4
Koncernens andel af årets resultat -108,8 -28,5 -28,0 -16,5 4,3
           
Egenkapital -43,7 59,6 86,6 111,9 129,6
Balancesum 299,9 387,5 404,5 415,1 462,7
           
Overskudsgrad, % - - 1,1 -1,3  4,1
Egenkapitalandel, % -14,6 15,4 21,4 27,0  28,0
Gennemsnitligt antal medarbejdere 397 460 491 548  585
           

 *Hoved- og nøgletal for 2015 og 2014 er korrigeret for ophørende aktiviteter. 

Download
årsrapport 2015
her
Bestil en printet
udgave af
den nyeste
selskabsmeddelelse
Send en e-mail til os