Aktierelaterede nøgletal

 

Koncern 2015* 2014* 2013 2012 2011
Indre værdi ultimo, DKK -6,1 8,3 12,1 15,6 18,0
Børskurs ultimo, DKK 6,0 9,2 14,2 14,7  13,9
KI/V -0,99 1,11 1,18 0,94 0,77
Resultat pr. aktie (EPS), DKK -15,31 4,01 -3,94 -2,32 0,60
Cash flow pr. aktie -0,33 1,43 -0,05 2,79 2,78
Antal 1.000 aktier ultimo 7.191 7.191 7.191 7.191 7.191
Udbytte pr. aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

*Tallene for 2015 og 2014 er korrigeret for ophørende aktiviteter. 

Download
årsrapport 2015
her
Bestil en printet
udgave af
den nyeste
selskabsmeddelelse
Send en e-mail til os