Corporate Governance

Dantherm har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens § 107b på hjemmesiden.

Den lovpligtige redegørelse omfatter følgende tre dele:

  • Dantherms stillingtagen til de enkelte gældende Corporate Governance anbefalinger
  • Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Beskrivelse af ledelsesorganer og disses funktion

Danthems stillingtagen til de enkelte gældende Corporate Governance anbefalinger fremgår af Corporate Governance anbefalinger.

Beskrivelse af ledelsesorganer og disses funktion samt et uddrag af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer fremgår af årsrapporten i afsnittet 'Redegørelse for selskabsledelse'.

Redegørelsens afsnit om god selskabsledelse er ikke omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetning i årsrapporten.

Oplysningerne om virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer og sammensætning af virksomhedens ledelsesorganer m.v. er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. 

Den komplette beskrivelse kan læses eller downloades herunder. Det seneste dokument er opdateret i marts 2016.

2015

2014

2013

2012

2011

2010